Wanneer is Switch geopend?

Tijdens de lockdown door COVID-19 is Switch gesloten. We gaan weer open als er toestemming is vanuit de overheid.

Switch is iedere vrijdag geopend, uitgezonderd feestdagen. Wanneer Switch onverhoopt toch gesloten mocht zijn zullen wij dit tijdig communiceren via de site en zullen wij de vaste bezoekers inlichten.

Iedere maand hebben we ook een thema-avond. Deze avonden kun je vinden in de agenda hier op deze site.

SWITCH Middin – Ypenburg
Iedere 1e vrijdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur

SWITCH Gemiva – Morgenstond
Iedere 2e en 4e vrijdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur

Met feestdagen gesloten.